ประวัติความเป็นมา

 

==> สถานีตำรวจภูธรหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๕ โดยขึ้นตรงต่อ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังทั้งหมด ๑๔ นาย มีหน้าที่ในการออกตรวจในพื้นที่ตำบลหมูสี และตำบลโป่งตาลอง มีอำนาจในการจับกุมและรับแจ้งความแล้วนำส่ง สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ไม่มีอำนาจในการสอบสวน
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครอง ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรหมูสี เป็นระดับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ หัวหน้าสถานีเป็นตำแหน่งสารวัตร ๑ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน ๒ ตำแหน่ง และ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ๑ ตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๔๙ ตำแหน่ง มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาต่างๆ และบริหารงบประมาณด้วยตนเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
==> เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ มีมติ อ.ก.ตร.ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นตำแหน่ง รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ ๑ ตำแหน่ง , พนักงานสอบสวน ๒ ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม ๑ ตำแหน่ง , รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ๑ ตำแหน่ง และรองสารวัตรสืบสวน ๑ ตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอัตราอนุญาต ๔๙ ตำแหน่ง
และเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นระดับ ผู้กำกับการ

อาคารที่ทำการ สภ.หมูสี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕

==> อาคารที่ทำการเดิมเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ต่อมาปี พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณจาก กรมตำรวจ ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๑ หลัง ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีบ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นบ้านแฝด จำนวน ๒ หลัง ๔ ห้อง บ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นเรือนแถวคอนกรีต ๒ ชั้น ๔ หลัง รวม ๓๘ ห้อง

อาคารที่ทำการ สภ.หมูสี  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

 

Link

Link

Address

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Email:
59 ม.7 บ้านไร่ ถ.ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-300-571-3, 089-949-8155 ,Fax 044-300-573
[email protected],